Overige informatie

Handige informatie

Klik hieronder om de infokaart van de harmonie te downloaden. Hier staat handige informatie in over kleding, afmeldingen en contactgegevens van belangrijke functies binnen de harmonie.

Infokaart Harmonie 2018

Contributie

De contributie bedraagt € 10 per maand. Jeugdleden (jonger dan 18 jaar)betalen slechts € 5 per maand. Voor gezinnen is er de maandelijkse gezinscontributie van € 25. De contributie dient te worden betaald via overschrijving naar IBAN NL49 RABO 013 77 22 877.