Opleidingen

Opleidingen algemeen

De opleidingen binnen de Koninklijke Harmonie Sint Bavo worden grotendeels verzorgd door de muziekschool van Heerlen. De opleiding voor het slagwerk wordt verzorgd door de muziekschool van Valkenburg. Leslocaties en lestijden worden zoveel als mogelijk in overleg vastgesteld. In de aanloop naar een examen staan ook theorielessen op het programma. Deze worden meestal in groepsverband gegeven aan de muziekschool waar de leerling staat ingeschreven. Tussentijds vindt toetsing van de voortgang plaats via graadexamens of HAFA-examens.

Blokfluitopleiding

Bij voldoende aanmeldingen start jaarlijks een cursus voorbereidend instrumentaal onderwijs, gecombineerd met blokfluitles. Deze cursus is bedoeld voor kinderen vanaf ca.8 jaar en wordt tegen een geringe vergoeding aangeboden. De lessen worden gegeven door een professioneel docent en de opleiding wordt afgesloten met een certificaat. Klik hier voor brochure!

Kosten

Voor het algemeen muziekonderwijs via de muziekschool is het volgende van toepassing: Ben je jonger dan 18 jaar, dan geldt de volgende regel: De ouders dienen zelf de leerlingen bij muziekschool Heerlen in te schrijven (m.u.v. slagwerkers, dit vindt plaats bij de muziekschool van Valkenburg). De harmonie verleent hierbij uiteraard haar medewerking. De facturen van de muziekschool worden rechtstreeks naar de ouders gestuurd. De lesgelden bedragen momenteel €395,- per jaar. De bijdrage aan het lesgeld door de harmonie wordt aan het einde van het schooljaar als volgt verstrekt aan de ouders:

1e jaar € 70, 2e jaar € 85, 3e jaar € 110 en 4e jaar € 125.

Bij tussentijds stoppen of het niet voortzetten van de opleiding dragen de ouders de gehele kosten en vervalt de bijdrage door de harmonie!

NB: de blokfluitopleiding wordt tegen zeer beperkte kosten aangeboden (€2,00 per les, prijspeil januari 2018).