Historie en doel

De harmonie van Nuth (Koninklijke Harmonie Sint Bavo) is opgericht in 1843. Daarmee is het korps één van de oudste harmonieën in Limburg. Na de splitsing van de beide Limburgen in Belgisch en Nederlands Limburg in 1840, werd in Amstenrade Harmonie De Nederlanden opgericht. Drie mannen uit Nuth waren lid. Na drie jaar dacht het drietal: "Wat zij kunnen, dat kunnen wij ook."

De oprichting van Sint Bavo, genoemd naar de patroonheilige van de parochie Nuth, was een feit. In 1954 kreeg het orkest het predikaat "Koninklijk" toegekend. Dit predikaat is in 2010 voor een periode van 25 jaar verlengd.

Het doel van de harmonie is de beoefening en bevordering van de toonkunst tot nut en vermaak van de leden en van de gehele dorpsgemeenschap. Zij zal dit trachten te bereiken langs wettelijke wegen en wel door het houden van muzikale oefeningen, het deelnemen aan en het houden van muziekuitvoeringen en andere wettelijke middelen die tot verwezenlijking van het doel bevorderlijk zijn. Dit klinkt misschien heel ouderwets, maar het komt erop neer dat het de bedoeling is om op een prettige manier muziek te maken, waar niet alleen de leden hun voordeel aan hebben, maar ook de gehele gemeenschap.

Klik op onderstaande links voor meer historische informatie over de harmonie

Gedenkboek 100 jarig bestaan

Film 100-jarig jubileum

Draaiboek 100-jarig jubileum deel 1 en deel 2

Voor historische foto's, klik hier voor www.NuthvanToen.nl/foto.html

Oorkonde dhr. Hubert Budé uit 1932

Nuth van toen - 1985 jubileum harmonie

Historische gegevens met dank aan www.NuthvanToen.nl