Damescomité

Damescomité

Het damescomité is opgericht in 1981 en is een vereniging met ca. 20 leden. Het doel van deze vereniging is het financieel ondersteunen van de harmonie. Vergaderd wordt één keer per 6 tot 8 weken.

Bestuur

Het bestuur van het damescomité bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Marthje Florax, Secretaris: Margriet Spaetgens, Penningmeester: Els Kockelkoren.

Overige bestuursleden: Anny Brand en Mendy Sanders

Activiteiten

Handwerkgroep komt op maandagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur bij elkaar om diverse handwerken te maken, die bij diverse gelegenheden worden verkocht.

Jaarlijks worden in het Trefcentrum van Nuth een Luikse markt en een Hobbybeurs georganiseerd. Ook verzorgt het damescomité de jaarlijkse donateursactie ten gunste van de harmonie.

Bent u geïnteresseerd om lid te worden, neem dan contact op met de voorzitter (045 5243099) of met de secretaris (045 5241824).