Bestuur

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: Richard Maessen

Secretaris: Jan Marell

Penningmeester: Ton Willems

Overige bestuursleden:

Cor van Engelen, Leon van den Broek, Ger Cremers, George Florax en Caroline Lemaire

Beschermheer:

Fons Heuts

Erevoorzitter:

Jan Offermans