Bestuur

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: Richard Maessen

Secretaris: Jan Marell

Penningmeester: Astrid van de Sande

Overige bestuursleden:

Cor van Engelen, Daniëlle Bussmann, Ger Cremers, George Florax en Caroline Lemaire

Beschermheer:

Fons Heuts

Erevoorzitter:

Jan Offermans