Processie

Processie

Route op den Toren

  • 09:15 uur verzamelen bij Sportcentrum Gitek (Leeuwerikstraat 2 Nuth)
  • Harmonie-uniform zonder jas en zonder pet (vanwege temperatuur)
  • Denk aan de processiemarsen en Graf Waldersee
  • Geen (grote) pupiters nodig tijdens de mis. We spelen tijdens de offerande en de communie van enkele processiemarsen het trio.
  • Muzikanten die niet meelopen tijdens de processie om 10:00 uur aanwezig bij bejaardenhuis zodat er meegespeeld kan worden in de Heilige Mis.